برای خیریه‌ها انتقال و گسترش تاثیرات و فعالیت‌ها یک استراتژی بقا است. موسسات خیریه با تحلیل آمار مربوط به تعداد افرادی که به آنها کمک کرده‌اند، تعداد وعده‌های غذایی که پخش کرده‌اند و تعداد مدارسی که ساخته‌اند، وجود خود را توجیه می‌کنند و به خیرین و ذینفعان نشان می‌دهند که چقدر قابل اطمینان هستند.

اما سنجش میزان تاثیرات و فعالیت‌ها بلافاصله به انتقال موفقیت‌آمیز آن منجر نمی‌شود. به عنوان مثال، موسسات خیریه باید مطمئن شوند که آیا در وهلۀ اول معیارهای مناسب خود را دارند؟ همۀ معیارها باید به چشم‌اندازها و ارزش‌های سازمان مرتبط باشند. 

برای مطالعه : 

نحوه سنجش اثربخشی خیریه ها و معیارهای آن

فعالیت‌های موسسه خیریه از کتاب الکترونیکی Sage Intcct

 کتاب الکتریکی Sage Intacct منتشر کرده است، معیارها و نتایج به دست آمده به شرح زیر است:
اندازه‌گیری آنچه در دنیای غیرانتفاعی اهمیت دارد به این صورت است، صحبت از هرمی است که در رأس آن مأموریت‌ها و چشم‌اندازهای یک موسسه خیریه جا گرفته است، اهداف و استراتژی‌ها در میانۀ هرم هستند و در نهایت تاکتیک‌ها و فعالیت‌های سازمان هستند که همۀ امور را به پیش می‌رانند. هر استراتژی و تاکتیکی باید پیش از عمل سنجیده شوند تا مشخص شود که در نهایت چگونه به سازمان خیریه در رسیدن به هدفش کمک می‌کند.

بر اساس تحقیقاتی که در یکی دیگر از کتاب‌های الکترونیکی Sage Intcct برجسته شده است، فعالیت‌های بشردوستانه دومین عنصری است که توسط حامیان بالقوۀ یک موسسه خیریه مورد تحقیق قرار گرفته است. اما بالاتر از آن، حتی بیش‌ترین جنبه‌ای که دربارۀ سازمان‌های خیریه‌ای، به طور کلی، مورد بررسی بوده است – یعنی کارایی آن - نیز با تأثیرگذاری مرتبط است. 

کارایی یعنی آن که که کوچک‌ترین خیریه با بودجه محدود بتواند به اندازه یک موسسه خیریه بزرگ تأثیر بگذارد. نه لزوماً از نظر تعداد خدمات ارائه شده، بلکه در کیفیت آن خدمات، و استفادۀ درست از زمان و هزینه در مکان های مناسب، این تاثیرات اهمیت دارند. 

همه این موارد نسبی است و در صورت وجود معیارهای مناسب، مؤسسات خیریه می‌توانند تاثیرات خود را به صورت فعالیت‌هایی باشکوه بازنمایی کنند. اگر انبوهی از اطلاعات در اختیار موسسات خیریه قرار بگیرد، دیگر جدا کردن نکات اصلی کار راحتی نخواهد بود و از حامیان هم نباید توقع همچین کاری داشت. خود تاثیرات و فعالیت‌ها باید تأثیرگذار باشند - به مخاطبان دقیقاً آنچه را که باید ببینند و به روشی بصری پویا نشان دهند. 

سگا پیشنهاد می‌کند که وب‌سایت یک موسسه خیریه مکان خوبی برای ارائه تصویر کامل از آنچه انجام می‌دهید و نحوه انجام آن، به سهامداران شما است. برای سازمان‌های خیریه، این امکان می‌تواند به معنای هر فعالیت مفیدی باشد، از جمله قرار دادن گزارش‌های تاثیرات و فعالیت‌های خود به صورت آنلاین در مکانی که به راحتی در دسترس است: به طور مثال، نمایش اعداد سازمان شما دربارۀ افرادی که به آن‌ها خدمات ارائه شده و پروژه‌هایی که بودجه آن‌ها تامین شده است به وضوح در صفحه اصلی شما، می‌تواند ایدۀ خوبی باشد.

کتاب الکترونیکی سنجش تاثیرات و نتایج سگا این‌تَکت همچنین دربارۀ مبالغی را که موسسات خیریه برای اندازه‌گیری این فعالیت‌ها و تاثیرات نیاز دارند، از روند جمع‌آوری کمک مالی (چه مقدار برای جمع‌آوری هر پوند هزینه می‌کنید؟) تا روند اجرای برنامه و کارایی (نحوه استفاده از وجوه برای مخارج کلی در مقابل پیشرفت به سمت اهداف به چه صورت است؟) صحبت می‌کنند.

بیشتر بخوانید :

                         نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب منابع مالی خیریه‌ها

در ادامۀ کتاب بیان می‌شود که، این معیارها نه تنها کمک می‌کند تا خیرین فردی به موسسۀ کمک کنند، بلکه می‌توانند سبب شوند تا شما از حمایت‌های حامیان کلان‌تر و طرح‌های اعطایی هم بهره‌مند شوید.
رقابت برای تأمین منابع مالی از سوی این سازمان‌ها مستلزم تفکر و برنامه‌ریزی است، باید مستقیماً به آنچه سرمایه‌گذاران می‌خواهند ببینند و رفع نگرانی‌هایی که ممکن است از ابتدا داشته باشند، اشاره شود. 

حمایت سازمان‌های خیریه

فیلیپ اسپدینگ، مدیر ارشد مشاوره در بنیاد کمک‌های خیریه‌ای، توصیه می‌کند که باید به طور مشخص در جست‌وجوی آن چیزی باشید که سازمان‌های مورد نظر شما را به حمایت و کمک‌کردن ترغیب می‌کند.
به طور مثال، یکی از شرکت‌های مدنظرتان را تصور کنید، ایا از سازمان‌های خیریه‌ای محلی بیشتر استقبال می‌کنند یا یک هدف مشخص؟ دانستن این موضوع به شما کمک می‌کند تا دریابید که در مورد کدام معیارها باید صحبت کنید تا اعتماد آن ها و در نتیجه، بودجه را نیز به دست آورید.

در نهایت، معیارهای تاثیرات مشخص و معین می‌تواند به سازمان‌های خیریه کمک کند تا با هدف دستیابی به غایت خود سازگار شوند و بهبود یابند. این معیارهای معین می‌توانند پیشرفت را زیر نظر داشته باشند و به موسسه‌ها کمک کنند تا روند پیشرفت و جذب بودجه را با سرمایه‌گذاران، خیرین و ذینفعان خود به راحتی در میان بگذارند.

همه چیز مربوط به نحوه نشان دادن کار شماست _ حتی اگر هنوز نتیجه درست وکاملی به دست نیاورده باشید_ برای بازخورد موجود در فعالیت‌هایتان امتیاز می‌گیرید.

منبع: سایت charitydigital.org.uk