درخواست کتاب معماران عصر جدید


کتاب «معماران عصر جدید»، با توجه به اهمیت عرصه خیر در آینده و به ویژه برای جوامع در حال توسعه، به مطالعه موضوع سازمان‌های مردم نهاد می‌پردازد.

با این دیدگاه این کتاب ضمن شناسایی مفاهیم بنیادین بخشش، به مطالعه سازمان‌های حوزه امر خیر از جمله پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها در جهان می‌پردازد و نمونه‌های را معرفی می‌کند. مخاطبان در وهله اول، فعالان سازمان‌های خیریه و علاقه‌مندان با تاسیس خیریه‌اند. در اولویت بعد، سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی، در این کتاب با نمونه‌هایی از نحوه عملکرد راهبری و مدیریت و برنامه‌های خیریه‌های سرشناس آشنا می‌شوند تا بتوانند در طرح نقشه راه و پیشبرد ماموریت‌های متعالی خود، موفق‌تر عمل کنند.

کتاب «معماران عصر جدید» به همت «بنیاد خیریه راهبری آلاء و پژوهشکده آلاء» و قلم «دکتر محمدصالح طیب‌نیا، مینا فلاح و حوریه ربانی اصفهانی» با موضوع تحلیلی بر وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران و جهان و چاپ و منتشر ش


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/05/20
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام سازمان را بنویسید. نام سازمان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سمت را بنویسید. سمت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

کمی صبر کنید...