کارگاه ها

ترجمه کتاب بازاریابی خدمات مشاوره (Marketing your consulting services)چاپ نخست 1388

* تألیف و گردآوري کتاب «چگونه از خدمات مشـاوران مدیریت اسـتفاده کنیم؟»، این کتاب توسـط انجمن مشـاوران مدیریت ایران در دست انتشار می باشد.

* ترجمه کتاب مشاوره ي بی نقص ( Flawless Consulting / Peter Block) انتشارات دستان 1396 .

* عضـو تیم مترجمین کتاب راهنماي ابزارهاي شـش سـیگما – 222 ابزار مدیریت (Tools Navigator) چاپ نخسـت این کتاب در سال 1390 به انتشار رسیده است.

* ترجمه کتاب کسب وکار مشاوره (The Business of consulting) توسط انجمن مشاوران مدیریت ایران چاپ شده.

* ترجمه کتاب پیشه دانشگري (Thinking for a living) نویسنده: توماس داونپورت. انتشارات دستان. 1391

* تألیف و ترجمه کتاب « اصول جمع آوري کمک هاي مردمی ». انتشارات دستان 1397

* ترجمه کتاب « حل مسائل پشت دستمال کاغذي » نویسنده: دَن روم. (1399 – انتشارات دستان)

* تألیف کتاب « جمع سپاري» (انتشارات دستان - چاپ اول 1398 / چاپ دوم 1399)

* ترجمه کتاب «براي من بخوان» (انتشارات دستان / 1399)

رزومه

-کارشناس فروش، شرکت توان رسان (نمایندگی شرکت Lenze آلمان) از 1375 تا 1378 .

- مدیر فروش و بازرگانی، شرکت توان رسان(نمایندگی شرکت Lenze آلمان) از 1378 تا 1381

- مدیر فروش پروژه هاي فنی در گروه مهندسی فردا از 1381 تا 1386 .

- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره در شرکت به آور نوید توسعه از 1386 تا 1390 .(این شرکت در حوزه ي آموزش و اجراي پروژه هاي مشاوره ي مدیریت فعال می باشد.)

- قائم مقام مدیرعامل موسسه جامعه یاوري فرهنگی (سازمان مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازي) از بهمن 1390 تا خرداد 1393)

- مدیر عامل موسسه جامعه یاوري فرهنگی (سازمان مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازي) از 1393 تا آبان 1398 .

- عضو هیات مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاري و خیریه از 1397 .

- مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاري و خیریه از مرداد 1399 تا بهمن 1400 .

- مدیرعامل موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید از دی ماه 1400 تاکنون. (این موسسه در حوزه سرمایه گذاري خطر پذیر در امور عام المنفعه مشغول به کار می باشد.)

-مشاور بخش الکتریکال در پروژه ي بازبینی از آبراه هاي سد کارون یک – 1386 .

- مشاور مدیریت در معاونت فنی و توسعه ي فدراسیون قایقرانی و اسکی روي آب .


* سوابق تدریس

- تدریس برنامه نویسی در حوزه ي اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ در محیط هاي PC و PLC .

- تدریس دوره هاي مختلف در حوزه ي مدیریت با تمرکز بر مدیریت استراتژیک و بازاریابی.

- تدریس دوره هاي مختلف کارآفرینی ( تدوین طرح تجاري، تحلیل بازار، استراتژي بازار ).

- طراحی و تدریس دورة «روش هاي تامین منابع مالی در سازمان هاي مردم نهاد »، حدود 50 اجرا در تهران و برخی استان ها (تهران، کرمان، فارس، اصفهان، مرکزي).

- طراحی و تدریس دوره «هوشمندي استراتژیک و استراتژي هوشمند در سازمان هاي مردم نهاد»

- طراحی و تدریس دوره «روش برنامه ریزي عملیاتی در سازمان هاي مردم نهاد»

- طراحی و تدریس دوره «بازرس قانونی در موسسات خیریه»

- طراحی و تدریس دوره «مدیرعامل اثربخش در سازمانهاي مردم نهاد»

- مشارکت در طراحی و اجراي پروژه توانمندسازي سمن ها و موسسات خیریه در سطح کشور در بستر سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران (آموزش 660 سمن بصورت آنلاین و برگزاري 10 کارگاه یک روزه در استان هاي مختلف)

- همکاري با مدرسه خیر ماندگار (بنیاد خیریه آلاء) در تدریس موضوع «درآمدزایی در موسسات خیریه» .

- برگزاري دوره آموزش «طراحی و اجراي کمپین هاي جمع سپاري» براي معاونت هاي فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح استان تهران.


*پروژه هاي مطالعاتی

- عضـویت در تیم مجري پروژه هاي: مطالعه­ ي بازار محصـولات اتوماسـیون خانگی، مطالعه­ ي بازار در خصـوص واردات مواد اولیه تولید چسـب ­هاي صـنعتی، مطالع هي تولید ماشـین آلات تزریق پلاسـتیک بصـورت V.J ، 

-تهیه ي طرح کسـب وکار موسـسـات خیریه، مطالعات اسـناد بالادسـتی و ظرفیت هاي قانونی در حوزه ي ورزش، مطالعات تولید نان صـنعتی، و ... در نقش کارشناس و کارشناس ارشد.

 - مـدیر پروژه ي مطـالعـات الگوبرداري، معمـاري ســـازمـانی، ارزیـابی عملکرد ســـازمـان، و ... در فـدراســـیون قـایقرانی و اسکی روي آب.

- مدیر پروژه ي مطالعات تجاري سازي باشگاه هاي فوتبال کشور، در فدراسیون فوتبال.

- ناظر پروژه «مطالعه مدل هاي تعامل سازمان هاي مردم نهاد با دولت، با رویکرد نمونه هاي موفق خارجی ».

رضا درمان

رضا درمان