فرم ثبت نام اساتید و مشاورین


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
معرفی دوره آموزشی را بنویسید. معرفی دوره آموزشی را کوچک‌تر از 4000 حرف بنویسید.

معرفی کوتاه از دوره آموزشی

خلاصه محتوا را بنویسید. خلاصه محتوا را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

خلاصه ای کوتاه از محتوا

سرفصل کارگاه را بنویسید. سرفصل کارگاه را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

سرفصل های کارگاه را شرح دهید


یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

عنوان سمت شغلی را بنویسید. عنوان سمت شغلی را کوچک‌تر از 4000 حرف بنویسید.

اطلاعات بانکی مدرس
نام بانک را بنویسید. نام بانک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره بانک را بنویسید. شماره بانک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره کارت بانکی را بنویسید. شماره کارت بانکی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره شبا را بنویسید. شماره شبا را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

ارسال فایل رزومه مدرس را انتخاب کنید.

همکار عزیز، درصورت ممکن فایل رزومه خود را به صورت فایل (PDF یا WORD) ارسال کنید


ارسال تصویر شماره یک مدرس را انتخاب کنید.

لطفا تصویر باکیفیت از خود، جهت درج بر روی پوستر را ارسال بفرمایید

ارسال تصویر شماره دو مدرس را انتخاب کنید.

لطفا تصویر باکیفیت از خود، جهت درج بر روی پوستر را ارسال بفرمایید

آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
پیشاپیش از همکاری و همراهی شما سپاسگزاریم

کمی صبر کنید...