سلسله نشست‌های توانمندسازی کنش‌گران اجتماعی با مشارکت آکادمی خیرماندگار برگزار شد.

به گزارش روبط عمومی خیرمانگار، “سلسله نشست‌های توانمندسازی کنش‌گران اجتماعی“ زیر نظر موسسه خدمات فناوری تا بازار (وابسطه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، با همکاری و مشارکت “آکادمی خیرمانگار“ در حال برگزاری است، این سلسه نشست‌ها که با هدف توانمندسازی مدیران سمن‌ها، خیریه‌ها و کسب و کارهای اجتماعی طراحی شده و متشکل از 6 کارگاه کاربردی است که در طراحی و اجرای دو کارگاه آن تحت عنوان “تبلیغات و رسانه در خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد” (با تدریس آقایان مجید ولی‌محمدی و سعید رهبری) و “تامین مالی در خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد” (با تدریس آقای رضا درمان) واحد آکادمی خیرماندگار، (وابسطه به بنیاد خیریه راهبری آلاء)، همکاری و مشارکت داشته است.

گفتنی است این سلسله کارگاه‌ها که به شکل مجازی در حال برگزاری است از تاریخ 10 مرداد سال جاری آغاز شده و تا تاریخ 31 مرداد 1400 ادامه خواهد داشت و در مجموع حدود 20 نفر از مدیران موسسات خیریه و سمن‌ها و سایر علاقه‌مندان به این حوزه، در آن شرکت داشته‌اند.