مجله


نحوه تنظیم بهترین بیانیه مأموریت خیریه

نحوه تنظیم بهترین بیانیه مأموریت خیریه

تدوین بیانیه ماموریت جزئی از روند برندسازی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است و به جذب افراد جدید و منابع بیشتر در خیریه‌ها و سمن‌ها کمک می‌کند، اما چگونه؟

9 گام تا موفقیت کمپین نیکوکاری

9 گام تا موفقیت کمپین نیکوکاری

تاسیس و مدیریت موفق خیریه‌ها با توجه به رسالت آنها کار آسانی نیست، اما در این مقاله به بررسی عوامل اساسی و تاثیرگذار بر موفقیت کمپین‌های خیریه می‌پردازیم.