مجله


طبقه‌بندی حوزه‌های خیریه انسانی و معیارهای حکمرانی امر خیر

طبقه‌بندی حوزه‌های خیریه انسانی و معیارهای حکمرانی امر خیر

طبقه‌بندی حوزه‌های خیریه انسانی بر اساس شاخص‌های منتخبی از حکمرانی امر خیر صورت پذیرفته است. اما معیارهای حکمرانی امر خیر برای اولویت بندی امورخیریه چیست؟نحوه طبقه‌بندی حوزه‌های خیریه انسانی و معیارهای حکمرانی امر خیر
حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل

در این مقاله، مفاهیم و مسائل حکمرانی، جایگاه بخش سوم اقتصاد حکمرانی مطلوب امور خیر و در نهایت مسائل مربوط به آن   مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چطور از داوطلبان قدردانی کنیم؟

چطور از داوطلبان قدردانی کنیم؟

چطور می‌توان گروهی از داوطلبان با استعداد را جذب کرد؟ آیا  قدردانی از داوطلبان می‌تواند در جذب و نگهداری داوطلبان تأثیرگذار باشد؟ 
نرم‌افزارهای مدیریتی داوطلبان خیریه

نرم‌افزارهای مدیریتی داوطلبان خیریه

انتخاب نرم‌افزار صحیح برای مدیریت داوطلبان ، مهم است و سبب  حفظ انسجام ،  برقراری روابط با داوطلبان و... می‌شود، اما این نرم‌افزارها چه ویژگی‌هایی دارد؟