مجله


مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه

مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه

در این گفتگو  دکتر سبحانی بخشی از مسئولیت‌ اجتماعی شرکت فولاد مبارکه را بیان می‌کند، اما ارمغان این اقدامات برای فولاد مبارکه ،  جامعه و  کشور چه بوده؟!
دیوار مهربانی؛ دیواری از جنس مهر

دیوار مهربانی؛ دیواری از جنس مهر

در کنار دیوارهای مهربانی که امروزه حتی جاذبه‌ توریستی به حساب می‌آیند،  از کفش‌های پاره هست تا لباس‌های مارک دار، اما چه کسانی این لباس‌ها را با خود می‌برند؟!