دکتر آیدین مهدی‌زاده مدرس این کارگاه آموزشی بود که در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در آکادمی خیر ایران برگزار شد. دکتر مهدی زاده، در ابتدا به بیان مفهوم تعارض و تضاد، اختلاف‌های ارتباطی، ساختاری و شخصی و روش‌های مواجهه با تعارض پرداخت و در ادامه تعارض را یک امکان بالقوه دانست که می‌تواند به‌صورت نیرویی مثبت درآمده و عملکرد گروه را بهبود بخشد.

وی اعتماد متقابل، شفقت، وجود فرصت و فضای مفاهمه و عدم هم‌پوشانی منافع را از الزامات تعامل موفق دانست و در ادامه حل تعارض را در گرو پایبند بودن به اصولی دانست که با رعایت ۶ گام اصلی قابل‌دستیابی است.

 کارگاه‌های آموزشی آکادمی خیر ایران هر هفته دوشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شوند. اعضای مؤسسات خیریه و سمن‌های تهران به شکل حضوری و مخاطبین سایر استان‌ها به شکل مجازی می‌توانند در این کارگاه‌ها ثبت‌نام کرده و شرکت داشته باشند.