کارگاه‌های دوره پائیزه مدرسه تخصصی خیرماندگار به‌مدت 4 روز (در مجموع 32 ساعت) از ساعت 8 لغایت 16 در مکان سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران  برگزار شد. 

این دوره شامل 4 کارگاه تخصصی زیر بود: 

  1. مدیریت راهبردی در موسسات خیریه و سمن‌ها (آقایان سید حسین سیدی، سعید علیخاصی)
  2. ارزش آفرینی و نوآوری اجتماعی در موسسات خیریه و سمن‌ها ( آقایان محمد امین صمیمی بهبهانی ؛ مرتضی تسخیری)
  3. مباحث حقوقی و مالیاتی در موسسات خیریه و سمن‌ها (آقایان مصطفی نظری ، حسین دلیری)
  4. برندینگ و بازاریابی دیجیتال در موسسات خیریه و سمن‌ها (آقایان شاهین نقوی ، سعید رهبری، مجید ولی محمدی)