این دوره شامل 6 کارگاه و هر کارگاه متشکل از سه جلسه 2 ساعته بود که از تاریخ 19تیر لغایت 28 مرداد 1399، از ساعت 18 الی 20 روزهای فرد برگزار شد.

عناوین کارگاه‌ها:

  1. مباحث و قوانین مالیاتی مرتبط با موسسات خیریه و سمن‌ها  (آقای مصطفی نظری)
  2. جذب و مدیریت نیروهای داوطلب در موسسات خیریه و سمن‌ها (سرکار خانم پریسا علیویردی)
  3. روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف موسسات خیریه و سمن‌ها (خانم دکتر شادی عظیمی ، آقای دکتر آیدین مهدی زاده تهرانی)
  4. روش‌های جذب و تامین منابع مالی در در موسسات خیریه و سمن‌ها (آقای رضا درمان)
  5. نقش بازاریابی سنتی و دیجیتال در تامین منابع موسسات خیریه و سمن‌ها (آقای حمید صباغی)
  6. برندینگ و نقش آن در موفقیت موسسات خیریه و سمن‌ها (آقایان مجید ولی محمدی، سعید رهبری)