دوره چهارم شامل 5 کارگاه و هر کارگاه متشکل از دو جلسه 2 ساعته بود که از تاریخ 2 اسفند لغایت 13 اسفند 1399، از ساعت 18 الی 20 روزهای شنبه تا چهارشنبه برگزار شد.

کلیه کارگاه‌های این دوره به صورت مجازی (وبینار)، در بستر سایت ایسمینار (https://eseminar.tv) و با استفاده از نرم افزار ادوبی‌کانکت (Adobe Connect) برگزار شد.

  1. روش‌های جذب و تامین منابع مالی در در موسسات خیریه و سمن‌ها (آقای رضا درمان)
  2. مباحث حقوقی و قوانین مالیاتی مرتبط با موسسات خیریه و سمن‌ها (آقای مصطفی نظری)
  3. روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف موسسات خیریه و سمن‌ها (خانم دکتر شادی عظیمی ، آقای دکتر آیدین مهدی زاده تهرانی)
  4. راهبری نیروهای داوطلب در موسسات خیریه و سمن‌ها (سرکار خانم پریسا علیویردی)
  5. کاربرد فضای مجازی در برندینگ و مارکتینگ موسسات خیریه و سمن‌ها (آقایان سعید رهبری ، مجید ولی محمدی)