پنجمین دوره از سلسله کارگاه‌های منسجم مدرسه تخصصی خیرماندگار طی 5 روز متوالی و در مجموع 20 ساعت از تاریخ 13 الی 17 شهریور 1400 به‌صورت مجازی به قرار زیر برگزار خواهد شد:


  1. کارگاه روش‌های جذب و تامین منابع مالی در موسسات خیریه و سمن‌ها (آقای رضا درمان)
  2. کارگاه مباحث حقوقی و مالیاتی در موسسات خیریه و سمن‌ها ( آقایان مصطفی نظری و فرید رضازاده)
  3. کارگاه روبط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف موسسات خیریه و سمن‌ها (آقای دکتر آیدین مهدی‌زاده تهرانی، خانم دکتر شادی عظیمی)
  4. کارگاه نقش برندینگ و مارکتینگ در موفقیت موسسات خیریه و سمن‌ها ( آقایان سعید رهبری و مجید ولی محمدی)
  5.  کارگاه راهبری نیروهای داوطلب در موسسات خیریه و سمن‌ها (سرکار خانم پریسا علیویردی و اکرم گلمحمدی.

کلیه کارگاه‌های این دوره به صورت مجازی (وبینار)، در بستر سایت ایسمینار (https://eseminar.tv) و با استفاده از نرم افزار ادوبی‌کانکت (Adobe Connect) برگزار شد.