جلسه نقد و بررسی فعالیت‌های یک سال گذشته آکادمی خیر ایران و همفکری و مشورت در ارتباط با برنامه‌ریزی فعالیت‌های سال آتی این آکادمی، روز سه‌شنبه مورخ 1401/4/21 برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید محترم آکادمی خیر ایران (آقایان رضا درمان، مصطفی نظری، سید حسین سیدی، سعید رهبری و سرکار خانم پریسا علیویردی)، جناب آقای دکتر طیب نیا (مدیر پژوهشکده آلاء)، جناب آقای مجتبی اصغری (مسئول روابط‌عمومی خیرماندگار) و مسئولین آکادمی خیر ایران برگزار شد، ابتدا هریک از حاضران ضمن بیان دیدگاه‌های خود، به‌نقد و بررسی فعالیت‌های گذشته آکادمی پرداخته و پیشنهادات خود در ارتباط با ادامه فعالیت‌های این مرکز مطرح کردند. 

در ادامه این جلسه، آقای دکتر طیب نیا ضمن اشاره به اهمیت آموزش و توانمندسازی مؤسسات خیریه و سمن‌ها، بر اهمیت استفاده از شیوه‌های نوین آموزشی و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در کنار روش‌های سنتی آموزش، به‌ضرورت طراحی دوره‌های کوتاه‌مدت و کاربردی آموزشی تأکید کردند.

در انتها محمد طاها نژاد (مدیر آکادمی خیر ایران) ضمن تشکر از حضور و ارائه نظرات و پیشنهادات حاضرین، ابراز امیدواری کرد با استفاده از نکات برگرفته از نظرات مطرح شده در این جلسه و ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در آکادمی خیر ایران، در سال جاری شاهد گسترش کمی و کیفی ملموسی در فعالیت‌های تخصصی آموزشی و مشاوره‌ای این مرکز باشیم.