✅ نخستین دوره آموزشی و کاربردی «مهارت‌های سازمانی» ویژه همکاران (مرکز خیر ماندگار و سایر مراکز تابعه بنیاد آلاء)

🔸این دوره مجازی که به همت آکادمی خیر ایران و با همکاری واحد ارتباطات و روابط عمومی خیر ماندگار برگزار می‌شود، به شرح زیر می باشد :
1. کارگاه word و Excel کاربردی با تدریس دکتر حمید حاجی‌ابراهیم
2. کارگاه آموزش ساماندهی محیط کار(5s) با تدریس دکتر مریم صحافی
3. کارگاه آشنایی با SEO با تدریس مهندس سعید رهبری

◾زمان: از اول مردادماه به مدت یک ماه .