کارگاهExcel کاربردی ویژه همکاران آلاء به همت آکادمی خیر ایران از تاریخ 1401/05/05  الی 1401/05/12 در پنج جلسه به صورت آنلاین برگزار شد.

در این کارگاه نکات مهم و کاربردی پیرامون برنامه Excelتوسط دکتر حمید حاجی ابراهیم تدریس شد، سپس شرکت‌کنندگان سؤالات خود را در این ارتباط مطرح کرده و مدرس به هر سؤال پاسخگو بودند.

قابل ذکر است که نخستین دوره آموزشی-کاربردی «مهارت‌های سازمانی» ویژه همکاران سازمان، به همت آکادمی خیر ایران و با همکاری واحد ارتباطات و روابط‌عمومی خیر ماندگار طی مردادماه سال جاری برگزار می‌شود.