به گزارش روابط‌عمومی آکادمی خیر ایران، در راستای نیل به عدالت آموزشی در مؤسسات خیریه و سمن‌های سراسر کشور و در ادامه سفرهای استانی آکادمی خیر ایران دوره آموزشی با 4 کارگاه کاربردی به مدت 2 روز و با حضور مدیران و کارکنان مؤسسات خیریه و سمن‌های جنوب استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.  
این کارگاه‌ها که در روزهای 19 و 20 مهر ماه در شهرستان چابهار و در دو  نوبت صبح و عصر  با عناوین تأمین منابع مالی با تدریس دکتر رضا درمان، مباحث و قوانین مالیاتی با تدریس مصطفی نظری، جذب و مدیریت نیروهای داوطلب با تدریس پریسا علیویردی و کارگاه مدیریت سرمایه انسانی با تدریس محمد کمالی برگزار شدند.