خدمات

کلینیک نیکوکاری مرکزی است جهت ارائه خدمات مشاوره ای و توانمندسازی برای فعالان حوزه اجتماعی و نیکوکاری که خود شامل واحدهای ذیل است:

مرکز مشاوره خیرماندگار

مرکز مشاوره خیرماندگار با هدف ارائه مشاوره های تخصصی، مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه راه اندازی شده است.

مدرسه تخصصی خیر ماندگار

در راستای پرورش سرمایه های انسانی متخصص برای امور خیر و نیکوکاری، آموزش مهارت های تخصصی این حوزه، تحت نام مدرسه تخصصی خیرماندگار در دستور کار قرار گرفت. تا کنون کارگاه های مهارت افزایی کوتاه مدت در موضوعات مختلفی برگزار شده است، کمک به راه اندازی رشته های دانشگاهی مرتبط با حوزه نیکوکاری و وقف از دیگر وظائف این مدرسه است.

شتاب دهنده اجتماعی

این شتاب دهنده با هدف حل مسائل اجتماعی با شیوه های نوآورانه طراحی شده است که برای گفتمان سازی و و جریان سازی کارآفرینی اجتماعی برگزاری رویدادهای استارتاپی کارآفرینی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.