مشاوره عمومی آکادمی خیر ایران

به دلیل تشابه و اشتراک بسیاری از سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی مؤسسات خیریه مختلف در موضوعات گوناگون، آکادمی خیران سلسله جلساتی را تحت عنوان جلسات مشاوره عمومی طراحی کرده است. رویه‌ی کلی این جلسات بدین‌شکل است که قبل از برگزاری هر جلسه، ابتدا از طریق فضای مجازی و سایر راه‌های ارتباطی زمان و موضوع جلسات به مخاطبان و علاقمندان اطلاع‌رسانی می‌شود؛ سپس هر یک از مؤسسات و افراد متقاضی شرکت در این جلسات می‌تواند سوالات احتمالی خود را از طریق راه‌های ارتباطی تعریف شده به مرکز مشاوره آکادمی خیر ایران ارسال کنند. در هر جلسه (که معمولاً به صورت همزمان مخاطبانی به صورت حضوری و مجازی دارد) ابتدا مشاور مربوطه به تبیین عمده‌ترین مشکلات و ابهامات و چالش‌های مرتبط با موضوعات پرداخته و سپس به سوالات ارسال شده از قبل، پاسخ خواهد داد و در انتها به سوالات شرکت‌کنندگان در جلسه پاسخ داده می‌شود.