بایگانی نوشته‌ها


نحوه صحیح درخواست کمک مالی از خیرین توسط خیریه‌ها

نحوه صحیح درخواست کمک مالی از خیرین توسط خیریه‌ها

درخواست خیریه را تحت عنوان کمک مالی ایجاد کنید و از طریق ایمیل، پیامک، ویدئو و... آن را اطلاع رسانی کنید. با روشهای صحیح نوشتن درخواست کمک مالی آشنا شوید.