بایگانی نوشته‌ها


عوامل تاثیرگذار بر موفقیت خیریه‌ها در جذب منابع مالی

عوامل تاثیرگذار بر موفقیت خیریه‌ها در جذب منابع مالی

قدم گذاشتن در هر مسیری نگرانی‌هایی به همراه دارد که داشتن نقشه راه، موفقیت‌آمیز بودن آن را تضمین می‌کند. اما استراتژی‌ مناسب برای جذب منابع در خیریه چیست؟

راهنمای گام به گام نوشتن بیانیه مطبوعاتی تاثیرگذار برای خیریه

راهنمای گام به گام نوشتن بیانیه مطبوعاتی تاثیرگذار برای خیریه

بیانیه مطبوعاتی خیریه بیشتر به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مخاطبان و عموم مردم است، اما چگونه میتوان یک بیانه مطبوعاتی تاثیرگذار برای خیریه و سمن نوشت؟

تامین مالی جمعی (Crowdfunding)؛ راهی برای انجام پروژه‌های خیریه

تامین مالی جمعی (Crowdfunding)؛ راهی برای انجام پروژه‌های خیریه

تامین بودجه یک پروژه یا پروژه با جمع آوری مبالغ اندک از تعداد زیادی از افراد صورت می‌گیرد. این روش برای اهداف متنوعی نظیر خیریه نیز کاربرد دارد. اما چگونه؟