دوره های مجازی

کارگاه های دوره پاییز 1399

/post-216

این دوره شامل 5 کارگاه و هر کارگاه متشکل از دو جلسه 2 ساعته بود که از تاریخ 6 دی لغایت 17 دی 1399، از ساعت 18 الی 20 روزهای شنبه تا چهارشنبه برگزار شد.