مجازی

کارگاه های دوره زمستان 1399

/post-217

دوره چهارم شامل 5 کارگاه و هر کارگاه متشکل از دو جلسه 2 ساعته بود که از تاریخ 2 اسفند لغایت 13 اسفند 1399، از ساعت 18 الی 20 روزهای شنبه تا چهارشنبه برگزار شد.