موسست خیریه

کارگاه های دوره تابستان 1399

/post-215

این دوره شامل 6 کارگاه و هر کارگاه متشکل از سه جلسه 2 ساعته بود که از تاریخ 19تیر لغایت 28 مرداد 1399، از ساعت 18 الی 20 روزهای فرد برگزار شد.