کارگاه های مجازی

کارگاه های دوره تابستان 1400

/post-218

پنجمین دوره از سلسله کارگاه‌های منسجم مدرسه تخصصی خیرماندگار طی 5 روز متوالی و در مجموع 20 ساعت از تاریخ 13 الی 17 شهریور 1400 به‌صورت مجازی برگزار گردید .