مرکز تخصصی مشاوره آکادمی خیر ایران

مرکز مشاوره یکی از بخشهای اصلی آکادمی خیر ایران است که ارائه خدمات مشاوره تخصصی به مدیران، کارشناسان مؤسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) کشور را هدف فعالیت خود قرار داده است
مشاوره اختصاصی

مشاوره اختصاصی

جهت ثبت درخواست و تشکیل پرونده کلیک کنید
هدف ما، رضایت شماست

هدف ما، رضایت شماست

جهت ثبت درخواست و تشکیل پرونده کلیک کنید