اساتید و مدرسان

معرفی اساتید آکادمی خیر ایران

معرفی اساتید و مدرسان آکادمی خیر ایران در جهت برگزاری کارگاه های مهارت افزایی کوتاه مدت در موضوعات مختلف مهارتی و موضوعی در حوزه وقف و امور خیر و نیکوکاری به کنشگران این حیطه

اساتید و مشاورین آکادمی خیر ایران

دکتر رضا درمان

مترجم، مدرس، مشاور مدیریت و مدیر عامل موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

مصطفی نظری

مدرس دانشگاه
 مشاوره حوزه مالیاتی

دکتر علی بابایی

مشاور، مؤلف و پژوهشگر حوزه استراتژی (به­‌مثابه نوآوری و تغییر) و توسعۀ فناوری

دکتر آیدین مهدی زاده تهرانی

مدرس دانشگاه
 دکتری برنامه ریزی درسی

دکتر شادی عظیمی

مدرس
مشاور حوزه روابط عمومی و برنامه ریزی

پریسا علیویردی

پژوهشگر حوزه مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد و مدیر گروه داوطلبانه وَرجَمکرد

مجید ولی‌محمدی

مدرس و مشاور بازاریابی
مدیراجرایی پلتفرم ویکی‌نیکی

امیر رضا کولیوند

مدرس و مشاور فناوری اطلاعات
مدیر فناوری اطلاعات خیرماندگار

سعید رهبری

مدرس و مشاور بازاریابی
مدیر عامل آژانس بازاریابی نوین

فرید رضازاده

مسئول واحد مالی و اداری بنیاد آلاء و مرکز کنترل سرطان ایرانیان

دکتر سیدحسین سیدی

هیئت علمی دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود و پژوهشکده آلاء