«مدیریت استراتژیک» موضوع کارگاه آموزشی دوشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه آکادمی خیر ایران با تدریس دکتر ماجد ناجی بود. 

دکتر ناجی در این کارگاه ۳ ساعته به بیان ابعاد ضروری و کاربردی برنامه‌ریزی استراتژیک در پیشبرد اهداف مؤسسات خیریه در مسیر نیل به اهداف بلندمدت پرداخت و در ادامه آفت‌های ممکن در مسیر موفقیت را تشریح کرد. 

وی برنامه را نماد اراده و توانمندی سازمان‌ها و بر ضرورت اجرای درست، به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک، تأکید کرد.

کارگاه‌های آموزشی آکادمی خیر ایران هر هفته دوشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شوند. اعضای مؤسسات خیریه و سمن‌های تهران به شکل حضوری و مخاطبین سایر استان‌ها به شکل مجازی می‌توانند در این کارگاه‌ها ثبت‌نام کرده و شرکت داشته باشند.