به گزارش روابط‌عمومی آکادمی خیر ایران، طرح ملی ارتقای مهارت و هم‌افزایی ویژه مؤسسات خیریه و سمن‌های سراسر کشور که باهدف ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌های کاربردی فعالان مؤسسات خیریه و سمن‌های کشور طراحی شده است، از استان بوشهر به عرصه اجرا درخواهد آمد.

در این طرح بزرگ ملی که طی ۲ سال اجرا می‌شود مدرسین و کادر اجرایی آکادمی خیر ایران به‌تمامی استان‌های کشور سفرکرده و این دوره آموزشی و مهارت‌افزایی را به‌صورت مجزا در تمامی استان‌های کشور برگزار خواهند کرد.

این طرح در اولین ایستگاه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ میهمان مؤسسات خیریه و سمن‌های استان بوشهر بوده و با همکاری استانداری بوشهر، ۲ کارگاه آموزشی با عناوین «قوانین و مباحث مالیاتی» و «جذب و تأمین منابع مالی» ویژه مؤسسات خیریه و سمن‌ها را برگزار می‌کند.