«بیانیۀ چشم‌‌انداز دربارۀ آینده است» و مفاهیمی را بیان می‌کند که خیریه قصد دارد در طول دوران فعالیتش در جهت دستیابی به آنها تلاش کند. اینکه هدف هر خیریه رسیدن به چه و کجاست، مهم نیست، مهم تلاش برای دستیابی سریع‌تر به آن هدف است.

ویژگی‌های بیانیۀ چشم‌انداز

این بیانیه:

  • وضعیت مطلوب بهینۀ آتی (تصویر ذهنی) را تعریف می‌‌کند که خیریه می‌‌خواهد جهان چگونه و به چه صورت باشد؛
  • راهنمایی‌‌هایی را ارائه می‌‌کند که سازمان بر دستیابی به چه چیزی در بلندمدت تمرکز دارد؛ 
  • به کارکنان و داوطلبان کمک می‌‌کند که درک کنند چگونه کار روزمرۀ آن‌ها نهایتاً به دستیابی به اهداف در بلندمدت کمک می‌‌کند.

برای مطالعه :

گسترش امور خیریه در ایران؛ از گذشته تا به امروز (1)

  • هیچ الزامی وجود ندارد که خیریه‌‌ها بیانیۀ چشم‌‌انداز داشته باشند. چشم‌انداز خیریه معمولاً تلویحی است؛ اما اکثر خیریه‌‌ها انتخاب می‌‌کنند که بیاینه‌ای مکتوب داشته ‌‌باشند تا آن‌ها را بر چیزی که به دنبالش هستند متمرکز کرده و برای کارکنان و داوطلبان نیز انگیزه ایجاد کند.
  • بیانیۀ چشم‌‌انداز باید به‌صورت موجز به روشی الهام‌بخش نوشته‌‌ شده ‌‌باشد که تکرار آن برای کارکنان و داوطلبان در هر زمانی میسر و آسان باشد. برخی از خیریه‌‌ها، بیانیۀ چشم‌‌انداز خود را روی دیوار آویزان می‌‌کنند و برخی خیریه‌‌ها نیز جلسات هیئت‌امنای خود را با خواندن بخش‌‌هایی از این بیانیه آغاز می‌‌کنند. 
  • بیانیه‌‌های چشم‌‌انداز شامل «عباراتی دربارۀ آیندۀ مطلوب است.» بدین معنی که جهان چگونه خواهد بود اگر نیازی به وجود خیریه نباشد یا جهان چگونه خواهد بود اگر خیریه به چشم‌انداز خود دست یابد. بیانیه‌‌های متعارف چشم‌‌انداز با این عبارات شروع می‌‌شوند که:
    • چشم‌‌انداز ما درخصوص جهانی است که در آن...؛
    • ما جهانی می‌‌خواهیم که...،

آشنایی با نمونه‌هایی از بیانیه چشم‌‌انداز

موارد زیر نمونه‌‌های خوبی از بیانیۀ چشم‌‌انداز از موسسات خیریه مختلف است:

1. خیر ایران

جهانی بدون آلزایمر است،

2. آکسفام

Oxfam، چشم‌اندازش جهانی پرعدالت و بدون فقر است. ما جهانی را متصوریم که در آن مردم می‌‌توانند در تصمیمات تأثیرگذار بر آن‌ها نفوذ کرده و تأثیر داشته ‌‌باشند، از حقوق خود برخوردار ‌شوند و مسئولیت‌‌های خود را به‌عنوان شهروندان جهانی فرض کنند که در آن تمام افراد بشر ارزشمندند و با همه به‌طور یکسان برخورد می‌‌شود.

3. Action Aid

Action Aid جهانی بدون فقر و بی‌‌عدالتی را آرزو دارد که تمام افراد از حق زندگی باعزت برخوردارند.

4. Samaritans

چشم‌‌انداز Samaritans این است که افراد کمتری خودکشی کنند.

بیشتر بخوانید :

آسیب شناسی نظام خیریه در ایران و ارائه راهبردهای ساختاری

5. NSPCC

چشم‌‌انداز NSPCC پایان‌یافتن ظلم در حق کودکان در پادشاهی متحد است.

6. RNLI

چشم‌‌انداز RNLI پایان مرگ‌‌های قابل پیشگیری در دریاست.

7. مرکز تحقیقات سرطان پادشاهی متحد

 چشم‌انداز مرکز تحقیقات سرطان پادشاهی متحد روزی است که تمام سرطان‌‌ها درمان شده‌‌اند.

بیانیه‌‌های چشم‌‌انداز ماهیتاً به‌اندازۀ سازمان عمر می‌‌کنند، گرچه ممکن است برخی اوقات تغییر یابند و به‌روز شوند.