• عنوان: نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی با تاکید بر موسسات خیریه و سمن‌ها
  • مشاور: فرید رضازاده (کارشناس ارشد حسابداری مدیریت ، مدرس و مشاور ارشد مالیاتی، عضو جامعه مشاوران مالیاتی، پژوهش یار دانشگاه فنی و حرفه ای)
  • تاریخ: 1400/3/31
  • ساعت جلسه: 20-18
  • مکان ارائه: دفتر تهران بنیاد خیریه راهبری آلاء
  • شیوه برگزاری جلسه: مجازی (آنلاین)
  • بستر برگزاری: سایت ایسمینار (نرم افزار ادوبی کانکت)
  • تعداد افراد ثبت نام کرده: 99 نفر
  • گفتنی است علاوه بر حدود 100 نفر که از طریق سایت ایسمینار (eseminar.tv)  برای شرکت در این جلسه ثبت نام کرده بودند تعداد زیادی از علاقه‌مندان نیز به‌شکل زنده و همزمان از طریق سایت آپارات (aparat.com) و صفحه اینستاگرام خیرماندگار (@khhairemandegar) شاهد این جلسه بودند.

این وبینار به توجه به اهمیت اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 ق م م  و تغییر در صورت های مالی موضوع استاندارد شماره 35 حسابداری و جهت رفع ابهامات مرتبط با تکیه بر موسسات خیریه و سمن ها برگزار شد. در این وبینار به توضیح نحوه رسیدگی حسابرسان و نظار مالیاتی ، موارد رد دفاتر و اظهارنامه مالیاتی ، هزینه های قابل قبول ، نحوه ثبت پرداخت ها و کمک ها ، بررسی بخشنامه های مرتبط با هزینه ها و کمک های قابل قبول مالیاتی و ایین نامه تحریر دفاتر جهت اقدامات گام به گام نحوه پر کردن و ارسال اظهارنامه مالیاتی پرداخته شد .