نخستین دوره آموزشی - کاربردی «مهارت‌های سازمانی» ویژه همکاران سازمان، به همت آکادمی خیر ایران (وابسته به بنیاد راهبری آلاء) و با همکاری واحد ارتباطات و روابط‌عمومی خیر ماندگار آغاز شد. این دوره مشتمل بر 4 کارگاه می باشد .
1. کارگاه word کاربردی با تدریس دکتر حمید حاجی‌ابراهیم
2. کارگاه  Excel کاربردی با تدریس دکتر حمید حاجی‌ابراهیم
3. کارگاه آموزش ساماندهی محیط کار (5s) با تدریس دکتر مریم صحافی
4. کارگاه آشنایی با SEO با تدریس مهندس سعید رهبری

این دوره یک‌ماهه از روز شنبه مورخ 1401/05/01 با کارگاه  word کاربردی آغاز شد. در این کارگاه نکات مهم و کاربردی پیرامون برنامه Microsoft word توسط دکتر حمید حاجی ابراهیم تدریس شد، سپس شرکت‌کنندگان سؤالات خود را در این ارتباط مطرح کرده و مدرس به هر سؤال پاسخگو بودند.
این کارگاه در روزهای دوشنبه 1401/05/03 و سه‌شنبه 1401/05/04 ادامه خوهد داشت