آکادمی خیر ایران در ادامه برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی، با هدف مهات افزایی موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد سراسر کشور، روز چهارشنبه دوم اسفندماه، در شهر اراک میهمان مؤسسات خیریه و سمن‌های استان مرکزی بود.

این دوره که با مشارکت استانداری مرکزی و در محل ساختمان مدیریت بحران این استان برگزار شد، شامل دو کارگاه آموزشی: "مدیریت سرمایه‌های انسانی در موسسات خیریه و سمن‌ها" (با تدریس محمد کمالی روستا) و "ارتباط مؤثر و سازنده در موسسات خیریه و سمنها" (با تدریس محمدحسین شیخ) بوده و مورد استقبال جمع کثیری از مدیران، کارشناسان و فعالان مؤسسات خیریه و سمن‌های استان مرکزی قرار گرفت.