* سوابق تحصیلي :

لیسانس حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت 

پذیرفته دکتری حسابداری

مدرک نرم افزار هلو از فنی حرفه ای

مدرک حسابداری مقدمات ی از فنی حرفه ای

مدرک صفر تا صد مالیات و ارزش افزوده از گروه متخصصی ن حسابداران خبره ایران

مدرک بیمه و قانون کار از گروه متخصصین حسابداران خبره ایران

مدرک بین المللی مالیات و ارزش افزوده از ANCCP ایتالیا

مدرک حسابرسی قوانین مالیات و ارزش افزوده از IQS انگلستان

مدرک تجزیه و تحلیل صورت های مالی از ANCCP ایتالیا

مدرک بین المللی حسابرسی قوانین کار و تأمین اجتماعی از MPT اتریش

مدرک بین المللی معاملات فصلی از PSBF انگلستان

مدرک بین المللی اظهارنامه عملکرد و بستن حساب‌ها از MPT اتریش

مدرک ملی مالیات ازپایگاه تخصصی روابط کار درکشور

مدرک نحوه ارائه صورت‌های مالی از حسابداران خبره

مدرک بودجه ریزی در سازمان های مردم نهاد از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

مدرک آشنایی با قوانین مالیاتی و نحوه نگارش اظهارنامه مالیاتی از سازمان امور مالیاتی استان اصفهان

مدرک وبینار تحقیقات بازار از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدرک وبینار کسب و کارهای نوآفرین (استارت آپ) در عصر دیجیتال از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای

مدرک وبینار تأمین مالی نوآوری از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای

مدرک وبینار مدیریت عملیات در شرکت‌های نوپا از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای

مدرک وبینار مهارت‌های تیم سازی در کسب و کارهای نوپا از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدرک وبینار چگونه برای تحول دیجیتال آماده شویم از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدرک وبینارمدیر یت زنجیره تأمین در کسب وکارهای نوپا از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدرک وبینار نوآوری مخرب یا تحول آفری ن از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدرک وبینار مدیریت استراتژیک از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدرک وبینار دیجیتال مارکتینگ از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدرک تهیه صورت های مالی از حسابداران خبره

* مهارت هاي نرم افزاري:

1 -تسلط کامل بر نرم افزار حسابداری هلو، ویژن ، برهان،سپیدار،همکاران و...

2 -آشنایی با نرم افزار حسابداری پاتریس ، سیاق ، تدبیر ، پیوست و ...

3 -تسلط کامل بر office

4 -تسلط کامل با نرم افزار مالیات و قوانین مالیاتی

5 -تسلط کامل با نرم افزار بیمه و قوانین کار و بیمه

* مهارت‌هاي شغلي :

1 -دارنده سی‌دی آموزشی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

2 -دارنده سی‌دی آموزشی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

3 -نویسنده بخش مالیاتی فصلنامه آوای خیرماندگار 1

4 -نویسنده بخش مالیاتی فصلنامه آوای خیرماندگار 2

5 -دارنده مقاله واکاوی مسئله مالیات در مؤسسات خیریه در ایران، مطالعه موردی (بنیاد خیریه راهبری آلاء)

6 -دارنده مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت،کیفیت حسابرسی،اندازه شرکت و ارتباطات سیاسی برتهور مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

* سوابق شغلي :

1 -کارشناس معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای (99 تا کنون)

2 -مشاور مالیاتی شرکت فوالد حامیران (آبان ماه سال 1400 تا کنون)

3 -مسئول واحد مالی واداری - بنیاد آلاء و مرکز کنترل سرطان ایرانیان (8 مرکز در استان های قم ، مشهد ، تهران، اصفهان، کرمان) ( از سال 95 تا کنون)

5 -مدرس و مشاوره بخش مالی و مالیاتی مرکز خیرماندگار آالء (95 تا کنون)

6-مسئول مالی شعبات نمایندگی تولید کارخانه زست (از سال 95 تا کنون)

7 -مشاور مالیاتی شرکت دریابندر (98 الی کنون)

8 -مشاور مالیاتی شرکت پارس نافع (96 الی 1400 )

9 -مسئول مالی - شرکت بازرگانی ضیایی (از سال 93 الی 95 )

10 -حسابدار- شرکت کاریتک ( از سال 92 الی 93 )

* سوابق برگزاري كارگاه هاي آموزشي :

1 -برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه در تهران

2 -برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه (دوره تکمیلی) در تهران

3 -برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیات ی سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه (دوره تکمیلی) در قم 2 دوره

4 -برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه (دوره تکمیلی) در اصفهان

5 -برگزاری کارگاه آموزش معاملات فصلی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

6 -برگزاری وبینار آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی

7 -همکاری در برگزاری اولین همایش ملی خیرماندگار 97

8 -همکاری در برگزاری دومین همایش ملی خیرماندگار 96

9 -همکاری در برگزاری گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای سال 99

10-برگزاری کارگاه مشاوره عمومی در حوزه مباحث مالیاتی و اظهارنامه اشخاص حقوقی

11 -برگزاری کارگاه حسابداری مالیاتی در شرکت فوالد حامیران (برای دو دوره)

12 -برگزاری کارگاه قوانین و مقررات قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی در شرکت فولاد حامیران

13 - برگزاری کارگاه قوانین مالیاتی شرکت های خدماتی در فوالد حامیران