- سوابق تحصيلي :
دانشجو دکتری حسابداری
کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت
لیسانس حسابداری
عضو انجمن حسابداران ایران
عضو انجمن حسابرسان ایران
مدرک حسابداری مقدماتی از فنی حرفه ای
مدرک صفر تا صد مالیات و ارزش افزوده از گروه متخصصین حسابداران خبره ایران
مدرک بیمه و قانون کار از گروه متخصصین حسابداران خبره ایران
مدرک بین المللی مالیات و ارزش افزوده  از ANCCP ایتالیا
مدرک حسابرسی قوانین مالیات و ارزش افزوده از IQS انگلستان
مدرک تجریه و تحلیل صورت های مالی از ANCCP ایتالیا
مدرک بین المللی حسابرسی قوانین کار و تامین اجتماعی از MPT اتریش
مدرک بین المللی معاملات فصلی از PSBF انگلستان
مدرک بین المللی اظهارنامه عملکرد و بستن حساب ها از MPT اتریش
مدرک ملی مالیات ازپایگاه تخصصی روابط کار درکشور
مدرک نحوه ارائه صورت های مالی از حسابداران خبره
مدرک بودجه ریزی در سازمان های مردم نهاد از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مدرک آشنایی با قوانین مالیاتی و نحوه نگارش اظهارنامه مالیاتی از سازمان امور مالیاتی استان اصفهان
مدرک وبینارتامین مالی نوآوری از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای
مدرک وبینار مدیریت عملیات در شرکت های نوپا از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای
مدرک وبینار چگونه برای تحول دیجیتال آماده شویم از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای
مدرک وبینارمدیریت زنجیره تامین در کسب وکارهای نوپا از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه
مدرک وبینار مدیریت استراتژیک از سازمان مرکز دانشگاه فنی و حرفه ای
مدرک تهیه صورت های مالی از حسابداران خبره
مدرک حسابداری صنعتی از موسسه آموزشی

- چندی ازمهارت‌های شغلی :
1- دارنده سی‌دی آموزشی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی
2- دارنده سی‌دی آموزشی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی
3- نویسنده بخش مالیاتی فصلنامه آوای خیرماندگار 1
4- نویسنده بخش مالیاتی فصلنامه آوای خیرماندگار 2
5- دارنده مقاله کنفرانسی واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران، مطالعه موردی (بنیاد خیریه راهبری آلاء)
6- دارنده مقاله علمی ترویجی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت،کیفیت حسابرسی،اندازه شرکت و ارتباطات سیاسی بر تهور مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7- دارنده مقاله علمی ترویجی پارادایم های حسابداری به سمت دیجیتالی شدن
8- دارنده مقاله علمی پژوهشی تاثیر پاداش مدیرعامل و ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


- برخی از سوابق شغلی :
1- کارشناس معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
2- مشاور مالیاتی شرکت فولاد حامیران
3- سرپرست واحد مالی واداری – بنیاد آلاء و مرکز کنترل سرطان ایرانیان های(شعبات قم ، مشهد ، تهران، اصفهان، کرمان،کاشان)
4- مدرس و مشاوره بخش مالی و مالیاتی مرکز خیرماندگار آلاء
5- مشاور مالیاتی شرکت دریابندر
6- مشاور مالیاتی شرکت پارس نافع
7- مسئول مالی - شرکت بازرگانی تولیدی لوازم بهداشتی
8- حسابدار- شرکت کاریتک
9- بازرس علی البدل شرکت کیمیا پژوه سپاهان و شرکت طلوع اقتصادی همیاران آینده
10- مدرس موسسه آموزش های مهارتی کارنو

- سوابق برگزاری کارگاه های آموزشی :
1- برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه در تهران
2- برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه ( دوره تکمیلی) در تهران
3- برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه ( دوره تکمیلی) در قم 2 دوره
4- برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه ( دوره تکمیلی) در اصفهان
5- برگزاری کارگاه آموزش معاملات فصلی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
6- برگزاری وبینار آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی
7- همکاری در برگزاری اولین همایش ملی خیرماندگار 97
8- همکاری در برگزاری دومین همایش ملی خیرماندگار 96
9- همکاری در برگزاری گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای سال 99
10-برگزاری کارگاه مشاوره عمومی در حوزه مباحث مالیاتی و اظهارنامه اشخاص حقوقی
11- برگزاری کارگاه حسابداری مالیاتی در شرکت  فولاد حامیران( برای دو دوره)
12- برگزاری کارگاه قوانین و مقررات قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی در شرکت فولاد حامیران
13- برگزاری کارگاه آموزشی سامانه های هوشمند مالیاتی در موسسه آموزشی کارنو
14- برگزاری وبینارآخرین قوانین،سامانه های هوشمندمالیاتی ودادرسی مالیاتی
15- برگزاری وبینار قلمرو حقوق کار درمؤسسات خیریه و سمن ها
16- برگزاری وبینار نقد و بررسی احکام بودجه سال 1402
17- برگزاری دوره آموزس سامانه مودیان برای شرکت فولاد