بیانیه‌‌های مأموریت یا بیانیه‌‌های اهداف توضیح می‌‌دهند که خیریه چگونه می‌‌خواهد به چشم‌‌انداز خود یا جهان ایده‌آل دست پیدا کند. این بیانیه‌‌ها، اهداف اصلی خیریه را به‌طور مشخص تعریف می‌‌کنند. بیانیه‌‌های مأموریت باید به سه پرسش پاسخ دهند:

  • خیریه چه کاری انجام می‌دهد؟
  • این کار را برای چه کسی انجام می‌‌دهد؟
  • مزایا یا آثار مطلوب این کار چیست؟

ویژگی‌های بیانیه‌ مأموریت امور خیریه

ویژگی‌های بیانیه‌ مأموریت امور خیریه

بیانیه‌‌های مأموریت می‌‌توانند بسیار خاص‌‌تر و درخصوص محدودۀ جغرافیایی که خیریه در آن کار می‌‌کند، یا عواملی همچون ردۀ سنی، نژاد یا مذهب افراد تحت حمایت باشد. بیانیه‌‌های مأموریتِ خوب باید کوتاه، الهام‌بخش و در قالب چند جملۀ کوتاه بوده و به‌ویژه بیش از یک پاراگراف نباشند. 

برای مطالعه :

کارکردهای امور خیریه در افزایش سرمایه اجتماعی

این بیانیه‌‌ها باید از نظر اهداف، نه بسیار کلی و نه بسیار محدود باشند. آن‌ها باید با دوام باشند؛ یعنی بتوانند چندین سال بدون نیاز به بازبینی عمر کنند. درحالی‌که چندین خیریه ممکن است بیانیه‌‌های چشم‌‌انداز یکسان داشته باشند، بیانیه‌‌های مأموریت باید کاملاً متمایز باشند و نشان دهند که چگونه با آن‌هایی که چشم‌‌انداز یکسان دارند، متفاوت‌اند. 

بیانیۀ مأموریت خوب همچنین باید معتبر باشد تا بتواند وجوه و دیگر اشکال حمایتی را جذب کند. نهایتاً اینکه بیانیه‌‌های مأموریت باید گاهی بررسی و مرور شوند؛ زیرا بهترین راهی که خیریه می‌‌تواند به چشم‌‌انداز خود دست یابد، ممکن است تغییر یابد.

آشنایی با بیانیه‌های مأموریت برخی از خیریه‌ها

غالباً بیانیه‌‌های مأموریت با عبارت «مأموریت ما این است که...» شروع می‌‌شوند. موارد زیر، نمونه‌‌های خوبی از بیانیه‌‌های مأموریت به‌شمار می‌آیند:

1. مأموریت St Mungo؛

St Mungo اسکان، پشتیبانی و مراقبت از افراد آسیب‌‌پذیر و استثنایی است که بی‌‌خانمان هستند یا در خطر بی‌‌خانمان‌‌شدن قرار دارند.

2. RNLI

RNLI جان‌‌ها را در دریا نجات می‌‌دهد. ما خدمات امداد و نجات 24ساعتۀ تلفنی و خدمات نجات غریق موسمی را ارائه می‌‌کنیم.

3. مأموریت Samaritans

Samaritans تسکین آلام روانی و کاهش وقوع احساس و رفتار خودکشی است. ما این کار را از این طریق انجام می‌‌دهیم:

  • در دسترس‌بودن 24ساعته برای ارائۀ حمایت عاطفی از افرادی که احساس می‌کنند، بیماری عاطفی دارند یا دچار یأس هستند. چنین حمایتی افرادی را دربرمی‌گیرد که ممکن است دست به خودکشی بزنند،
  • رسیدگی به گروه‌‌ها و جوامع پر ریسک برای کاهش ریسک خودکشی،
  • کارکردن با مشارکت دیگر سازمان‌‌ها، آژانس‌‌ها و کارشناسان،
  • تأثیرگذاری بر سیاست عمومی و افزایش آگاهی دربارۀ چالش‌‌های موجود در مسیر کاهش خودکشی،

4. مأموریت Meningitis Now

Meningitis Now فراهم‌کردن صدایی قوی و واحد برای افراد، خانواده‌‌ها، جوامع، کارشناسان و متخصصانی که می‌‌دانند مننژیت چقدر ممکن است مخرب باشد. علاوه بر آن:

  • نجات جان افراد با تأمین مالی تحقیقات در زمینۀ واکسن و پیشگیری،
  • کاهش اثر بیماری ازطریق افزایش آگاهی و تقویت افراد با دادن دانش و اطلاعاتی دربارۀ رسیدگی پزشکی فوری در صورت احتمال‌دادن به وجود مننژیت،

بیانیۀ چشم‌‌انداز یا بیانیۀ مأموریت؟!

بیانیه چشم‌‌انداز یا بیانیه ماموریت؟!

این امری غیرمعمول نیست که بتوان خیریه‌‌ای را یافت که بیانیۀ چشم‌‌انداز آن در واقع یک بیانیۀ مأموریت، یا بیانیۀ مأموریت آن در واقع یک بیانیۀ چشم‌‌انداز باشد. راهی سودمند برای تمایز بین آن‌ها، فکرکردن دربارۀ واژه‌‌های «رؤیاپرداز» (Visionary) و «مأمور» (Missionary) است. 

بیشتر بخوانید :

آسیب شناسی نظام خیریه در ایران و ارائه راهبردهای ساختاری

رؤیاپرداز فردی است که آیندۀ احتمالی را تصور می‌‌کند. مأمور کسی است که برای رسیدن به هدفی والاتر کار می‌‌کند. به‌طور مشابه، بیانیۀ چشم‌‌انداز، جهان ایده‌آل را توصیف می‌‌کند، در حالی‌ که بیانیۀ مأموریت توضیح می‌‌دهد که خیریه چگونه می‌‌خواهد به این جهان ایده‌آل دست پیدا کند. مثال‌‌های جدول زیر، این نکته را نشان می‌‌دهند:

خیریه
چشم‌‌انداز
مأموریت


Battersea Dogs
Cats Home &
جهانی که در آن، تمام سگ‌‌ها و گربه‌‌ها   تحت مراقبت قرار داشته و خانه‌‌های دائمی دارند.

Battersea یک خیریه است که هدف آن «دستیابی به وضعیتی   است که هیچ سگ و گربه‌‌ای به کمک ما نیاز نداشته ‌‌باشد». 
ما سگ‌‌ها و گربه‌‌های گمشده را به صاحبان آن‌ها برمی‌‌گردانیم. اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، از آن‌ها مراقبت می‌‌کنیم تا زمانی که خانۀ جدیدی برای آن‌ها پیدا شود.
علاوه بر آن به مردم دربارۀ مسئولیت مالکیت حیوان خانگی آموزش می‌‌دهیم.
Shaw Trust

جامعه‌‌ای که در آن، تمام افراد فرصت اشتغال و   استقلال را دارند.ارائۀ خدمات به «افراد در وضعیت نامساعد تا زندگی و مهارت‌‌های اشتغال‌آفرین کسب کنند و بتوانند مستقل‌‌تر زندگی کنند». تضمین اشتغال پایدار و کمک فعالانه به خانواده و جامعه.

VsOجهانی بدون فقر

ما مردم را دور هم جمع می‌‌کنیم تا با فقر از طریق   قدرت پایندۀ داوطلبی مبارزه کنند.

Asthma UKکنترل آسم امروز؛ رهایی از آسم، فردا.

حضور داشتن در مواقع نیاز افراد مبتلا به آسم