بایگانی نوشته‌ها


نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف‌سازی عملکرد خیریه‌ها

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف‌سازی عملکرد خیریه‌ها

فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شفاف سازی عملکرد موسسات خیریه مورد نیاز است. در این مقاله روش‌های مختلف استفاده از  فناوری‌های روز در این زمینه بررسی شده است.

نقش خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی در رفع فقر و محرومیت

نقش خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی در رفع فقر و محرومیت

حکمرانی به معنای سیستمی پیچیده از تعاملات بین ساختارها، سنت‌ها، کارکردها و فرایندهاست که سه ارزش اصلی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت را دربردارد. با حکمرانی امور خیر آشنا شوید.