بایگانی نوشته‌ها


نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف‌سازی عملکرد خیریه‌ها

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف‌سازی عملکرد خیریه‌ها

فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شفاف سازی عملکرد موسسات خیریه مورد نیاز است. در این مقاله روش‌های مختلف استفاده از  فناوری‌های روز در این زمینه بررسی شده است.

نقش خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی در رفع فقر و محرومیت

نقش خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی در رفع فقر و محرومیت

حکمرانی به معنای سیستمی پیچیده از تعاملات بین ساختارها، سنت‌ها، کارکردها و فرایندهاست که سه ارزش اصلی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت را دربردارد. با حکمرانی امور خیر آشنا شوید.

بازاریابی نیکوکارانه؛ توسعه رفتار خیرخواهانه در زندگی مشتریان

بازاریابی نیکوکارانه؛ توسعه رفتار خیرخواهانه در زندگی مشتریان

در این مقاله، روش بازاریابی خیریه‌ای (نیکوکارانه) به‌عنوان یک روش بازاریابی متمرکز بر مسئولیت‌های اجتماعی و متناسب با شرایط کنونی کسب‌وکار بررسی شده است.

بررسی رضایت‌ شغلی کارکنان خیریه و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آنها

بررسی رضایت‌ شغلی کارکنان خیریه و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آنها

رضایت شغلی نگرش غالبی است که بیشترین مطالعات رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. در این مقاله به بررسی رضایت‌ شغلی کارکنان مؤسسات خیریه و عوامل تاثیرگذار بر آن پرداخته‌ایم.